Samorządy

 •  

  Gmina

  Słupca

  Gmina położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupcę. Powierzchnia gminy wynosi 14.493 ha, w tym użytki rolne zajmują 11.477 ha, a tereny leśne i zadrzewione - tylko 676 ha. Na uwagę zasługuje duża powierzchnia wód - 460 ha.
  Ogromną większość, bo aż 85,6% powierzchni gminy stanowią tereny będące własnością osób fizycznych. Do Skarbu Państwa należy 13,2% gruntów.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Strzałkowo

  Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca .Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku .Kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką, wieś w której znajdowało się przejście graniczne zaczęła się szybko rozwijać.
  Położone przy ruchliwej drodze Poznań- Konin Strzałkowo stwarza wrażenie niewielkiego , zadbanego miasteczka i pełni funkcję ośrodka handlowo - usługowego dla pięknej okolicy rolniczej. Połączenie kolejowe z Poznaniem Strzałkowo uzyskało w 1882 roku.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Lądek

  Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warta. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami: Słupca i Kołaczkowo.
  Gmina Lądek to urocze nadwarciańskie tereny położone na południowy - wschód od Słupcy. Ciekawostką jest fakt istnienia na trenie gminy trzech przepraw promowych w sezonie żeglugowym przez Wartę: w Ciążeniu, Ratyniu i Sługocinie. Wieś gminna - Lądek funkcjonuje w cieniu jednych z większych turystycznych atrakcji Wielkopolski i tego regionu, którymi są: klasztor w Lądzie, pałac w Ciążeniu oraz tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

   

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Nekla

  Gmina Nekla leży na Pojezierzu Wielkopolskim i jest jedną z mniejszych w województwie wielkopolskim. Zajmuje 96,2 km2. Jest podzielona na 16 sołectw. Siedzibą władz gminy jest miasto Nekla, leżące 36 km na wschód od Poznania.
  Nekla i okolice mają bardzo bogatą przeszłość, po której pozostały liczne pamiątki i zabytki historyczne. Pierwsze wzmianki o Nekli sięgają 1405 roku. Była to wówczas osada zwana Nieklą, co w języku staropolskim oznaczało nadbrzeżne ławice piachu, zarośla lub przystań. W latach 1700-1774 Nekla posiadała prawa miejskie - w tym okresie zostały wybudowane nowe kościoły w Nekli, Targowej Górce i Opatówku. W roku 2000 na wniosek mieszkańców gminy Nekla ponownie odzyskała prawa miejskie. Gmina Nekla obecnie liczy 6.670 mieszkańców, w tym w mieście Nekla 3.300 mieszkańców.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Kościelec

  Gmina Kościelec zajmuje zachodni skraj powiatu kolskiego. Kościlec jest jedną z najstarszych miejscowości na Ziemi Kolskiej. To dawna siedzia zarządców dóbr monarszych oraz miejsca pieknego i okazałego pałacu hrabiów Kreutzów. Kościelec przez dwieście lat był rezydencją starostw kolskich, aż do końca Rzeczypospolitej Obojda Narodów. Najstarsza wzmianka historyczna o Kościelecu, zawarta w dokumencie z 1362 r., nazywa miejscowość Kościołem. Kamienna świątynia została wybudowana we wsi już w pierwszej połowie XII wieku, musiała więc być to już w średniowieczu duża i zamożna osada. Była własnością książęcą, a później królewską, stanowiąc centrum klucza folwarków w starostwie kolskim. 

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Powiat Wrzesiński

  Powiat wrzesiński leży w środkowej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu to miasto Września. Cały obszar o powierzchni 704 km2 rozciąga się w zachodnio-środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego wchodzącego w skład geograficznego pasa Wielkich Dolin. Powiat wrzesiński to region o szczególnym znaczeniu. Wynika ono z położenia w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego naszego kraju - Poznania. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku kulturalnego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe - to wszystko stanowi o coraz lepiej wykorzystywanych możliwościach rozwoju turystyki i agroturystyki. 

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Września

  Wrześniagmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedziba gminy to Września.

  Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwało 43 456 osób

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Dąbie

  Dąbie to gmina położona w centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: 263 Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie oraz 473 Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask. Dwa kilometry na południe od miasta we wsi Domanin znajduje się węzeł drogowy ze zjazdem na autostradę  A-2. Przez teren gminy przebiega także magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia.

  Dodatkowym atutem jest bardzo dobre połączenie komunikacyjne (za pośrednictwem autostrady) z łódzkim Portem Lotniczym im. Władysława Reymonta, które znajduje się w odległości 73,5 km od miasta  oraz Portem Lotniczym Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego (160 km od miasta).

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Brudzew

  Gmina Brudzew położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego. Obszar gminny położony jest w Dolinie Warty na krawędzi Wysoczyzny Tureckiej. Brudzew sąsiaduje z następującymi gminami: Przykona, Turek, Władysławów, Kościelec, Dąbie i Uniejów. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 112,7 km kwadratowych. Użytki rolne stanowią 69,1 %, grunty pod lasami 21,5 %, grunty pod wodami 1,5 %, nieużytki 1,2 %, pozostałe tereny 6,7 % pow. ogólnej. Obszar ten zamieszkuje około 6277 mieszkańców.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Grodzisk Wielkopolski

  Gmina Grodzisk Wielkopolski jest aglomeracją miejsko-wiejską, o charakterze typowo przemysłowym - rolniczo.
  Istniejące rolnictwo pracuje głównie pod potrzeby istniejącego przemysłu: przetwórstwo pieczarek, ubojnie trzody chlewnej i drobiu, młyn przemysłowy i mieszalnia pasz, a  także powstała w ubiegłym roku nowoczesna chłodnia składowa z bazą transportową. Głównie jednak o sile naszego przemysłu stanowią zakłady branży tapicerki samochodowej, siedzeń do wagonów, mebli tapicerowanych, stolarki aluminiowej i plastikowej oraz produkcji wysokiej jakości parkietu.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Powiat Słupecki

  Powiat słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem mogileńskim.
  Według podziału fizyczno - geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W skład podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące: Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzi Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Stare Miasto

  Gmina leży jest w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez 11,55 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A-2, z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski - Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Golina

  Gmina miejsko - wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego, na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km2, który zamieszkuje 11,8 tys. osób, w tym 4,5 tys. w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowy i kolejowy) na linii Warszawa-Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A-2.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Krzymów

  Gmina leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynoszący 93 km2 zamieszkuje 7,75 tys. osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej projektowany jest przebieg autostrady A-2.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Rzgów

  Gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km2, który zamieszkuje 7,15 tys. osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A-2.

  Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Rzgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo Zarembów jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego (zm. w połowie XV wieku).

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Nowy Tomyśl

  Nowy Tomyśl to urokliwe miasto położone w zachodniej części Wielkopolski w odległości 60 km od Poznania. Nowy Tomyśl jest jednym z najmłodszych miast w Wielkopolsce. Pomimo krótkiej historii miasto może poszczycić się unikatowym układem urbanistycznym.

  ODWIEDŹ NAS

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie